Voorwaarden en privacystatement

Uw inschrijving is actief als u alle gegevens hebt ingevuld en akkoord bent gegaan met de voorwaarden en het privacystatement.

Voorwaarden inschrijving Reggewoon

1. Inschrijven als woningzoekende kan als de leeftijd van 18 jaar is bereikt en als iemand de Nederlandse nationaltieit heeft of over een geldige verblijfstitel beschikt.

2. Alleen natuurlijke personen kunnen zich inschrijven als woningzoekende. 

3. Men kan één keer als aanvrager ingeschreven staan. 

4. Eén inschrijving kan bestaan uit maximaal twee aanvragers. 

5. Een inschrijving als woningzoekende kost éénmalig € 15,00. 

6. Een inschrijving als woningzoekende kan worden samengevoegd of gesplitst. Bij splitsing betaalt de afgesplitste aanvrager, die een nieuwe inschrijving krijgt, inschrijfgeld.  

7. Reggewoon mag de voorwaarden van de jaarlijkse verlenging aanpassen. 

8. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

9. De aanvrager(s) is zelf verantwoordelijk voor de geregistreerde gegevens. Via mijn overzicht kan een aanvrager de gegevens wijzigen. Foutieve gegevens kunnen een reden zijn om een woningtoewijzing te laten vervallen of een inschrijving te blokkeren of te laten vervallen. 

10. Het niet op tijd reageren op een woningaanbieding wordt gezien als een weigering. Dit kan een reden zijn om een inschrijving te blokkeren. een woning accepteert.  

11. Het Reglement Woonruimteverdeling is van toepassing op een inschrijving als woningzoekende.

Privacystatement

Reggewoon gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en respecteert uw privacy. We vinden het belangrijk u te informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Daarnaast laten we u weten waarvoor deze worden gebruikt en met wie we ze delen. Ook informeren we u graag hoe we uw gegevens beschermen. We houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Daarnaast houden we ons ook streng aan overige wet- en regelgeving. 

Meer informatie leest u in de Privacystatement van Reggewoon.